Antikorupcijski program

Sukladno smjernicama iz Antikorupcijskog programa Ministarstva pravosuđa i uprave za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine, Uprava KD Kostrena d.o.o. usvojila je Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za KD Kostrena d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Akcijski plan je donesen u cilju jačanja antikorupcijskih aktivnosti te jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti Društva, kao trgovačkog društva u vlasništvu Općine Kostrena.

Akcijski plan dostupan je na sljedećoj poveznici:
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za KD Kostrena d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022.