O nama


Osnovno o društvu

OSNOVANO: 1999. godine
OSNIVAČ: Općina Kostrena
TRGOVAČKI SUD U RIJECI MBS: 040149132
OIB: 39751563435
TEMELJNI KAPITAL: 2.861.600 kn
ŽIRO RAČUN: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR4823400091110149330

Svrha i ciljevi društva

Općina Kostrena osniva KD Kostrena d.o.o. 1999. godine prvenstveno radi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimanja odgovarajućih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša i obavljanja drugih poslova.

Ciljevi KD Kostrena d.o.o.:

 • osiguravanje kvalitetne i brze usluge te osjećaj zadovoljstva korisnika
 • očuvanje okoliša te zaštita prirode i zdravlja mještana i posjetitelja Općine Kostrena
 • učestalo unapređenje kvalitete radnih procesa i stvaranje ugodne i stabilne radne sredine zaposlenicima
 • odgovorno poslovanje, transparentnost i kontrola financijskih sredstava koja jedinica lokalne samouprave ulaže u komunalnu infrastrukturu s ciljem sveobuhvatnog rasta i razvoja Općine Kostrena

Skupština

Najviše tijelo Društva koje sačinjavaju predstavnici osnivača. Imenuje ih općinski načelnik koji je po funkciji i predsjednik Skupštine. Skupštinu sačinjavaju Dražen Vranić (predsjednik), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika), Mario Pavešić, Darko Tonković i Paulo Županović ( članovi).

Nadzorni odbor

Nadzire vođenje poslovanja Društva i rada Uprave. Na prijedlog općinskog načelnika imenuje ga Skupština. Članovi Nadzornog odbora su Maša Smokrović (predsjednica), Franjo Božinović (zamjenik predsjednice), Đurđica Kršul, Vendi Nastić i Ema Rizoniko (članovi).

Uprava

Bira se na mandat od 4 godine izborom na javnom natječaju. Imenuje ju Skupština Društva. Mandat sadašnjeg Člana Uprave – Direktora započeo je 12. lipnja 2023. godine. Član Uprave – Direktor je Dražen Padovan, dipl.oec. koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Temeljne djelatnosti

 1. Naplata naknade za parkiranje – ljetna sezona
 2. Uprava groblja
 3. Pometanje javnoprometnih površina sa zbrinjavanjem otpada.
 4. Obavljanje pogrebnih poslova.
 5. Zakup poslovnih prostora
 6. Najam sportskih terena
 7. Najam squash terena
 8. Upravljanje i održavanje objekata
 9. Upravljanje i održavanje dječjih igrališta
 10. Održavanje zelenih površina

Sjedište društva

Od 2007. godine kao sjedište Komunalnog društva Kostrena koriste se prostorije Sportske dvorane Kostrena na adresi Žuknica 1b, 51221 Kostrena.


Temeljni akti

Ovdje možete preuzeti Izjavu o osnivanju komunalnog društva K.D. Kostrena d.o.o. kao,  Izvadak iz sudskog registra K.D. Kostrena d.o.o. te Etički kodeks KD Kostrena d.o.o.

Povjereniku za etiku možete se obratiti putem e-maila info@kd-kostrena.hr.