Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) KD KOSTRENA čuvat će povjerljivost svih osobnih podataka koji se nalaze u sustavima pohrane te će iste koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Osobnim podacima u smislu službene mrežne stranice Društva smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način čime se daje privola na prikupljanje i korištenje dostavljenih osobnih podataka u navedene svrhe. Ti se podaci koriste u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka i pružanja usluga iz nadležnosti KD Kostrena na zahtjev korisnika, te se u druge svrhe neće koristiti.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanim slučajevima. Podaci se nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni brišu, i to sukladno zakonskim propisima kojima je regulirano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka.

U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka.

PROPISI

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

KOMUNALNO DRUŠTVO KOSTRENA d.o.o.
Žuknica 1b
51221 KOSTRENA
OIB: 32131316182

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka KD Kostrena d.o.o.:

Luka Božičević, mag.iur.
tel: 051/287-500
e-mail: l.bozicevic@kd-kostrena.hr