Informacije o unutarnjem ustroju


Član Uprave – Direktorica

Sonja Hladnik, dipl.ing.građ.
uprava@kd-kostrena.hr

Voditelj Odjela komunalnih usluga

Andrea Bernetić, dipl.oec.
a.bernetic@kd-kostrena.hr

Voditeljica Odjela održavanja javne infrastrukture

Vlasta Oreb, dipl.ing.agr.
vlasta@kd-kostrena.hr

Voditelj Odjela upravljanja i održavanja objekata

Predrag Tićak
p.ticak@kd-kostrena.hr

Viši stručni suradnik za pravne i opće poslove

Luka Božičević, mag.iur
l.bozicevic@kd-kostrena.hr

Viša stručna suradnica za organizaciju i planiranje aktivnosti

Mirela Marunić, dipl.ing.pom.prom.
m.marunic@kd-kostrena.hr

Viša stručna suradnica za financijske poslove

Helena Paunović, mag.oec.
h.paunovic@kd-kostrena.hr

 

Shematski prikaz unutarnje organizacije KD Kostrena d.o.o.