Javna nabava


Elektroničko glasilo

Objave u Narodnim novinama o natječajima KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika Republike Hrvatske.

Pročitajte više

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi, a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016 KD Kostrena d.o.o. je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

MONTMONTAŽA – RIJEKAMONTAŽA d.o.o., Veslarska 8, 51000 Rijeka, OIB: 03259328329

EM CONSULTING d.o.o., Vrh Martinšćice 77, 51221 Kostrena, OIB: 05735089783

NASTIC NAUTICA d.o.o., Žarka Pezelja 1, 51221 Kostrena, OIB 08006032013

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ, Prolaz M. Krucifikse Kozulić 2, 51000 Rijeka, OIB 16163878664