Javna nabava


Elektroničko glasilo

Objave u Narodnim novinama o natječajima KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika Republike Hrvatske.

Pročitajte više

 

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi, a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016 KD Kostrena d.o.o. je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

MONTMONTAŽA – RIJEKAMONTAŽA d.o.o., Veslarska 8, 51000 Rijeka, OIB: 03259328329

EM CONSULTING d.o.o., Vrh Martinšćice 77, 51221 Kostrena, OIB: 05735089783

NASTIC NAUTICA d.o.o., Žarka Pezelja 1, 51221 Kostrena, OIB 08006032013

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ, Prolaz M. Krucifikse Kozulić 2, 51000 Rijeka, OIB 16163878664

Sportfun d.o.o., B. Kašića 16, 51000 Rijeka, OIB 71148166509

Sportfun Baška d.o.o., B. Kašića 16, 51000 Rijeka, OIB 29787441828