Čišćenje javnih površina


KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena obavlja poslove ručnog i strojnog pometanja javno prometnih površina, čišćenja šahti od lišća, čišćenja autobusnih stanica i čišćenja plaža temeljem zaključenog godišnjeg ugovora sa Općinom Kostrena.

Planovi čišćenja

Redovni tjedni planovi

1.1.2021. - 1.6.2021. 
Polugodišnji plan 2021 (1/2)