Čišćenje javnih površina


KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena obavlja poslove ručnog i strojnog pometanja javno prometnih površina, čišćenja šahti od lišća, čišćenja autobusnih stanica i čišćenja plaža temeljem zaključenog godišnjeg ugovora sa Općinom Kostrena.

Planovi čišćenja

Redovni tjedni planovi

1.1.2023. - 31.12.2023. 
Godišnji plan 2023. godina