Čišćenje javnih površina


KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena obavlja poslove ručnog i strojnog pometanja javno prometnih površina, čišćenja šahti od lišća, čišćenja autobusnih stanica i čišćenja plaža temeljem zaključenog godišnjeg ugovora sa Općinom Kostrena.

Planovi čišćenja

Redovni tjedni planovi

1.1.2022. - 1.12.2022. 
Godišnji plan 2022. godina