Naplata parkiranja


KD KOSTRENA d.o.o. vrši naplatu parkiranja na cijelom obalnom pojasu u Kostreni (Šetalište kostrenskih pomoraca) i u uvali Žurkovo.

Na lokaciji Lučica Stara voda pristup je dozvoljen samo za članove.

Na ostalim lokacijama vrijede sljedeće cijene:

  • 10 kn za 2h parkiranja
  • 20 kn za 4h parkiranja
  • 30 kn za parkiranje do kraja dana (do 21h)
  • 120 kn dnevna karta (vrijedi 24h)

Dozvoljeno vrijeme zadržavanja vozila bez kupljene parkirne karte je 10 min.

Parkirna karta može se kupiti:

  • na automatima koji izdaju potvrdu o parkiranju
  • putem SMS poruke – usluga m-parking na broj 708101
  • putem mobilne aplikacije Bmove (više informacija na: www.bmove.com – korisnička podrška: support@bmove.com)

Moguća je kupnja sezonske pretplate po cijeni 400 kn.

Na sezonsku pretplatu uz popust od 75% (100 kn) imaju pravo osobe sa prebivalištem u Općini Kostrena (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila i osobnu iskaznicu vlasnika vozila).

Na sezonsku pretplatu uz popust od 87,5% (50 kn) imaju pravo:

  • hrvatski branitelji sa prebivalištem u Općini Kostrena (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu vlasnika vozila i Iskaznicu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vlasnika vozila)
  • osobe sa invaliditetom od najmanje 20% (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu vlasnika vozila i važeće rješenje o invaliditetu vlasnika vozila)

Osobe sa invaliditetom većim od 80% imaju pravo korištenja parkirališta bez naknade.

Kupnja sezonske karte moguća je

  • od 16.5.2022. u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o. na adresi Žuknica 1b, 51221 Kostrena, na istočnoj strani sportske dvorane Kostrena (pored ugostiteljskog objekta Savannah) radnim danom u vremenu ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 9:00 do 15:00, odnosno utorak od 9:00 do 17:00 h.