Naplata parkiranja


KD KOSTRENA d.o.o. vrši naplatu parkiranja na cijelom obalnom pojasu u Kostreni (Šetalište kostrenskih pomoraca) osim uvale Žurkovo.

Na lokaciji Lučica Stara voda pristup je dozvoljen samo za članove.

Na ostalim lokacijama vrijede sljedeće cijene:

 • 10 kn za 2h parkiranja
 • 20 kn za 4h parkiranja
 • 30 kn za parkiranje do kraja dana (do 21h)
 • 120 kn dnevna karta (vrijedi 24h)

Dozvoljeno vrijeme zadržavanja vozila bez kupljene parkirne karte je 10 min.

Parkirna karta može se kupiti:

 • na automatima koji izdaju potvrdu o parkiranju
 • putem SMS poruke – usluga m-parking na broj 708101
 • putem mobilne aplikacije paydo (više informacija na: www.paydo.hr – korisnička podrška: support@paydo.hr)

Moguća je kupnja sezonske pretplate po cijeni 400 kn.

Na sezonsku pretplatu uz popust od 75% (100 kn) imaju pravo osobe sa prebivalištem u Općini Kostrena (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila i osobnu iskaznicu vlasnika vozila).

Na sezonsku pretplatu uz popust od 87,5% (50 kn) imaju pravo:

 • hrvatski branitelji sa prebivalištem u Općini Kostrena (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu vlasnika vozila i Iskaznicu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vlasnika vozila)
 • osobe sa invaliditetom od najmanje 20% (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu vlasnika vozila i važeće rješenje o invaliditetu vlasnika vozila)

Osobe sa invaliditetom većim od 80% imaju pravo korištenja parkirališta bez naknade.

Kupnja sezonske karte moguća je

 • po punoj cijeni i uz popust od 75% na blagajni parkirališta Nova Voda (od 1.6.-13.7.2019. svaki dan 10-17h, 14.7.-30.9. svaki dan 10-12h). i u Sportskoj dvorani Kostrena, Žuknica 1b u
 • po punoj cijeni i uz popuste od 75% i 87,5 % u Sportskoj dvorani Kostrena, Žuknica 1b u vremenu PON-PET 8-15h