Naplata parkiranja


KD KOSTRENA d.o.o. vrši naplatu parkiranja na cijelom obalnom pojasu u Kostreni (Šetalište kostrenskih pomoraca) i u uvali Žurkovo.

Na lokaciji Lučica Stara voda pristup je dozvoljen samo za članove.

Na ostalim lokacijama vrijede sljedeće cijene:

 • 10,00 kn / 1,33 EUR za 2h parkiranja
 • 20,00 kn / 2,65 EUR za 4h parkiranja
 • 30,00 kn / 3,98 EUR za parkiranje do kraja dana (do 21h)
 • 120,00 kn / 15,93 EUR dnevna karta (vrijedi 24h)

Dozvoljeno vrijeme zadržavanja vozila bez kupljene parkirne karte je 10 min.

Parkirna karta može se kupiti:

 • na automatima koji izdaju potvrdu o parkiranju
 • putem SMS poruke – usluga m-parking na broj 708101
 • putem mobilne aplikacije Bmove (više informacija na: www.bmove.com – korisnička podrška: support@bmove.com)
 • putem KEKS Pay aplikacije

Moguća je kupnja sezonske pretplate po cijeni 400,00 kn / 53,09 EUR.

Na sezonsku pretplatu uz popust od 75% (100,00 kn / 13,27 EUR) imaju pravo osobe sa prebivalištem u Općini Kostrena (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila i osobnu iskaznicu vlasnika vozila).

Na sezonsku pretplatu uz popust od 87,5% (50,00 kn / 6,64 EUR) imaju pravo:

 • hrvatski branitelji sa prebivalištem u Općini Kostrena (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu vlasnika vozila i Iskaznicu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vlasnika vozila)
 • osobe sa invaliditetom od najmanje 20% (za korištenje navedenog prava potrebno je dostaviti prometnu dozvolu vozila, osobnu iskaznicu vlasnika vozila i važeće rješenje o invaliditetu vlasnika vozila)

Osobe sa invaliditetom većim od 80% imaju pravo korištenja parkirališta bez naknade.

Kupnja sezonske karte moguća je

 • od 16.5.2022. u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o. na adresi Žuknica 1b, 51221 Kostrena, na istočnoj strani sportske dvorane Kostrena (pored ugostiteljskog objekta Savannah) radnim danom u vremenu ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 9:00 do 15:00, odnosno utorak od 9:00 do 17:00 h.