Pogrebni poslovi


KD KOSTRENA d.o.o. obavlja ispruku komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Kostrena temeljem

  • ODLUKE o komunalnim djelatnostima na području Općine Kostrena (SN Općine Kostrena 4/19).
  • ODLUKE o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kostrena (SN Općine Kostrena 5/19).
  • ZAKLJUČKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (SN Općine Kostrena 1/21).
  • OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA (SN Općine Kostrena 2/21).

KD KOSTRENA d.o.o. dodjeljuje na korištenje slobodna grobna mjesta i naplaćuje naknade vezane uz upravljanje grobljima temeljem PRETHODNE  SUGLASNOSTI NAČELNIKA OPĆINE KOSTRENA OD 2. OŽUJKA 2021. GODINE (KLASA: 022-06/21-01/2 URBROJ: 2170-07-03-21-93).

PODUZEĆE ZA OBAVLJANJE UKOPA POKOJNIKA I UPRAVLJANJE GROBLJIMA

KD KOSTRENA d.o.o.Poslovi ukopa pokojnika (0-24)

  • RADNO VRIJEME: SVAKI DAN – 00:00 – 24:00 SATI
  • Telefon dežurnog djelatnika: 099-263-2716

 

KD KOSTRENA d.o.o. – UPRAVA GROBLJA

KD KOSTRENA d.o.o.UPRAVA GROBLJA – ŽUKNICA 1 B, KOSTRENA (ŠKOLSKO – SPORTSKA DVORANA KOSTRENA)

RADNO VRIJEME (radnim danom):

  • PONEDJELJAK – STRANKE SE NE PRIMAJU
  • UTORAK – od 14:00 do 16:00
  • SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK – od 12:00 do 15:00
  • Telefon :051-289-570