Pogrebni poslovi


Za ukop pokojnika je ovlašteno trgovačko društvo KD Kostrena d.o.o..

Usluge prijevoza pokojnika i pogrebna oprema (lijes, vijenci, cvijeće, glazba za sprovod, novinski oglasi i slično) nabavljaju se na slobodnom tržištu što znači da korisnici usluge nisu obvezni naručiti prijevoz pokojnika i kupiti pogrebnu opremu od osoba koje dolaze po službenoj dužnosti kod obitelji prilikom nastanka smrtnog slučaja.

Dežurni telefonski brojevi u slučaju smrtnog slučaja:

Odisej Končar 091 485 7560

Ratko Obradović 099 263 2716

Radno vrijeme: svaki dan – 00:00 – 24:00 sati