Upravljanje grobljima


Primarna djelatnost Komunalnog društva Kostrena je upravljanje grobljima na području Kostrene, grobljima Sv. Barbara i Sv. Lucija. Upravljanje grobljima podrazumijeva, sukladno zakonskoj regulativi (Zakon o grobljima, čl.10), dodjelu grobnih mjesta, uređenje, i održavanje na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Upravljanje grobljima

Poslovi upravljanja grobljima obavljaju se temeljem Odluke o grobljima (SN Općine Kostrena 1/21) koju možete preuzeti ovdje.

Plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta

Slobodna grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje sukladno donesenom Planu rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta kojeg možete preuzeti ovdje.

Naknade

Temeljem  Odluke o grobljima (SN Općine Kostrena 1/21) donesene su naknade vezane uz poslove upravljanja grobljima koje možete preuzeti ovdje.

Uputstva o prijenosu vlasništva i izradi spomenika

Detaljna uputstva o kupoprodaji ili darovanju grobnih mjesta, prijepisima grobnog mjesta kada u sprovedenoj ostavinskoj raspravi grobno mjesto nije navedeno u imovini pokojnika.

  • Kupoprodaja – Detaljnu proceduru o kupoprodaji grobnog mjesta možete pronaći ovdje.
  • Darovanje – Ukoliko je riječ o darovanju grobnog mjesta ovdje možete preuzeti uputstva za darovanje grobnog mjesta.
  • Prijepis – bez ostavinske rasprave – UPUTSTVA ZA PRIJEPIS GROBNOG MJESTA – kada iza pokojnika nije sprovedena ostavinska rasprava
  • Prijepis – bez navedenog grobnog mjesta u sprovedenoj ostavinskoj raspravi – UPUTSTVA ZA PRIJEPIS GROBNOG MJESTA – kada u sprovedenoj ostavinskoj raspravi u imovini pokojnika nije navedeno grobno mjesto.
  • Izrada nadgrobnog spomenika – U slučaju potrebe za izradom nadgrobnog spomenika ispravno je postupiti slijedeći ova uputstva.

Kaznene odredbe

Na korisnicima grobnih mjesta je dužnost brige o uređenju i održavanju grobnih mjesta. Na istima je i održavanje reda i čistoće, i to na način da pritom ne utječu na stanje drugih grobnih mjesta. Ukoliko se odluka o pravilu ponašanju na grobljima ne poštuje, prekršitelj je podložan kaznenim odredbama.

Pravila ponašanja na grobljima

Na temelju Članka 42. ODLUKE O GROBLJIMA ( SN Općine Kostrena 1/21 ) donesena su Pravila ponašanja koja možete preuzeti ovdje.