Uprava groblja

Temeljem Odluke o grobljima na području Općine Kostrena grobljima upravlja Komunalno društvo Kostrena d.o.o..

Uprava groblja u okviru svog djelokruga obavlja poslove dodjele grobnih mjesta te uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja.

Grobno mjesto na korištenje dodjeljuje Uprava groblja na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, u pravilu, osobi koja ima prebivalište na području Općine Kostrena.

Grobno mjesto neće se dodijeliti osobi koja na jednom od groblja ima pravo korištenja grobnog mjesta, osim ako je to grobno mjesto popunjeno ili se zahtjev za dodjelu na korištenje grobnog mjesta ostvaruje na temelju posebnih propisa, u pravilu vezanih za ustupanje grobnog mjesta ugovorom trećim osobama, nasljeđivanje ili uz ostvarivanje prava temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, na način da se u najvećoj mjeri nastoje usvojiti želje korisnika, a s obzirom na raspoloživa mjesta.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju naknadu Upravi groblja. Godišnja naknada plaća se za godišnje održavanje groblja koje obuhvaća hortikulturno uređenje, održavanje komunalne infrastrukture groblja, podmirenje utroška vode i odvoz otpada.

Uprava groblja:

KD KOSTRENA d.o.o., uprava groblja – Kostrena, Žuknica 1 B

radno vrijeme za prijem stranaka (pon-pet) od 9:00 do 12:00h

Tel. broj: 051 289 570

Odgovorne osobe:

Romana Koren, univ.spec.iur., voditeljica odjela/odjel komunalnih usluga

E-mail: r.koren@kd-kostrena.hr

Sanja Samsa, dipl.ing.pom.prom., stručni suradnik/odjel komunalnih usluga

E-mail: s.samsa@kd-kostrena.hr