Početak prodaje sezonskih pretplata – Parking Kostrena


Izvješćujemo korisnike naplatnih parkirališnih prostora na području Općine Kostrena da u srijedu, 19.05.2021. godine KD Kostrena d.o.o. započinje prodaju sezonskih pretplata.

 

Uredovno vrijeme za prijem stranaka je svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka od 09,00 do 15,00 h

 u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o. na adresi ŽUKNICA 1 B, 51221 KOSTRENA – NA ISTOČNOJ STRANI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE KOSTRENA (PORED UGOSTITELJSKOG OBJEKTA SAVANNAH).

 

Cijene usluga naplate parkirališnih prostora u 2021. godini ostaju nepromijenjene u odnosu na 2020. godinu te je puna cijena:

SEZONSKE PRETPLATE (za period od 01.06. do 30.09.) – 400,00 kn (sa PDV-om)

Sezonske PRETPLATE S POPUSTIMA:

75%           – 100,00 kn

 • za osobe s prebivalištem u Općini Kostrena

87,5%           50,00 kn

 • za osobe s utvrđenim invaliditetom od min. 20%
 • za hrvatske branitelje s prebivalištem u Općini Kostrena

 

Svi korisnici usluge prilikom kupnje sezonske pretplate dostavljaju na uvid:

 • prometnu dozvolu vozila
 • osobnu iskaznicu vlasnika ili korisnika vozila

 

Korisnici usluge za dokazivanje prava popusta na cijenu sezonske pretplate od 87,5%  uz prethodno navedene dokumente dostavljaju na uvid:

Osobe sa utvrđenim invaliditetom od min. 20%:

 • važeći znak pristupačnosti

i/ili

 • važeće rješenje o invaliditetu

 

Hrvatski branitelji s prebivalištem u Općini Kostrena:

 • važeću iskaznicu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

i/ili

 • uvjerenje ili dokument izdan od nadležnog državnog tijela kojim se može dokazati status Hrvatskog branitelja (Vojna iskaznica sa upisanim i ovjerenim sudjelovanjem u domovinskom ratu, Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili sl.)

 

Korisnici usluge koji žele iskoristi pravo na sezonsku kartu s popustom za službeno vozilo, dužni su predočiti potvrdu poslodavca kako im je vozilo ustupljeno na trajno korištenje u privatne svrhe.

 

Od 01.06.2021. godine sezonska pretplata od 400,00 kn i sezonska pretplata sa popustom od 75% od 100,00 kn za osobe s prebivalištem u Kostreni može se kupiti u naplatnoj kućici parkirališta NOVA VODA svakim danom uključujući nedjelje i blagdane od 8:00 – 20:00 sati (IZUZETAK 1. i 2. 06. 2021. od 10:00-17:00).

 

U svrhu provođenja epidemioloških mjera tijekom prodaje sezonskih pretplata provodit će se mjere epidemiološke zaštite prilikom ulaska u prostorije KD KOSTRENA d.o.o. sukladno preporukama HZZJZ RH za zatvorene objekte:

 • u prostor se ulazi pojedinačno
 • svakoj stranci će se kod ulaska izmjeriti tjelesna temperatura
 • svaka stranka u kontaktu sa službenim osobama mora koristiti zaštitnu masku
 • pri ulasku u prostorije svaka stranka mora dezinficirati ruke (dezinficijens je na ulazu u zgradu)
 • u prostorije KD KOSTRENA d.o.o. ulazi maksimalno jedna stranka
 • stranke se neće primati izvan objavljenog radnog vremena za prijem stranaka.

 

Parkiranje vozila na parkiralištu Žurkovo neće se naplaćivati do završetka radova. 

 

KD Kostrena d.o.o.

U Kostreni, 19. svibnja 2021. godine