Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora šanka na ulazu u Sportsku dvoranu Kostrena od 27. studenog 2018. godine

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 05.12.2018 11:50

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 ), KD KOSTRENA d.o.o. objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

Za davanje u zakup poslovnih prostora u Sportskoj dvorani u Kostreni, Žuknica 1 B.

PREDMET ZAKUPA:

  1. ŠANK NA ULAZU U DVORANU.

Cijena zakupnine je 300,00+PDV kn/dan. Prostor se daje u zakup na 3 dana (7.-9.12.2018.).

 

UVJETI NATJEČAJA

  1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe,državljani Republike Hrvatske, odnosno sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.
  2. Garantni polog: 1.125,00 kn.

Natjecatelji su obavezni uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na račun broj: HR4823400091110149330 kod Privredne banke Zagreb d.d. – filijala Rijeka u korist KD KOSTRENA d.o.o., uz opis plaćanja «Garantni polog za zakup poslovnog prostora» Poziv na broj

PRAVNE OSOBE 21-OIB

FIZIČKE OSOBE 22-OIB

 

PRIJAVA ZA NATJEČAJ MORA SADRŽAVATI :

  • ime i prezime natjecatelja, OIB i prebivalište, te broj  računa ( za fizičke osobe )
  • naziv tvrtke, OIB, sjedište, te žiro račun ( za pravne osobe )
  • dokaz o uplati garantnog pologa
  • preslika osobne iskaznice ( za fizičke osobe )
  • izvornik ili ovjerena preslika Rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe )
  • izjavu o visini iznosa početne cijene zakupnine koja ne može biti niža od objavljene

Pismena prijava dostavlja se na adresu KD”KOSTRENA” d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena sa naznakom – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA.

Krajnji rok dostave je deset minuta prije otvaranja ponude.

Javno otvaranje ponuda je 5.prosinca 2018. godine u službenim prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI, Žuknica 1 B u 12,00 sati

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se se ponuditelj sa najvišim iznosom zakupnine, ali KD”KOSTRENA”d.o.o. si zadržava pravo prihvatiti najbolju ponudu ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora o zakupu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Prilikom otvaranja ponuda održati će se licitacija o visini dnevne najamnine na kojoj će ponuditelji sa uredno predanom dokumentacijom i ispunjenim uvjetima natječaja jedan po jedan iznositi ponuđenu cijenu.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.¸

Ukoliko natjecatelj ostvaruje pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je to navesti u natječajnoj dokumentaciji.

Poslovni prostor daje se u zakup u  viđenom stanju. Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Potpisom Ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga ( bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost zajmodavca). Najpovoljnijem ponuditelju garantni polog obračunati će se prilikom podmirivanja troškova najma dok će se ostalim ponuditeljima vratiti. Za informacije u svezi ovog oglašavanja te dogovor radi razgledavanja prostora, mogu se dobiti u prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI na adresi Žuknica 1 B, ili na tel.broj: 051-287-500 u vremenu od 9,00-12,00 sati radnim danom.

U Kostreni, 27. studeni 2018. godine

Tekst natječaja u PDF formatu možete preuzeti pritiskom ovdje. 

KD ”KOSTRENA” d.o.o.