Javni natječaj za prodaju višeradnog stroja u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o.

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 14.12.2023 12:00

Mjesto i vrijeme: Kostrena, 29. studenoga 2023. godine

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o., odnosno sukladno Odluci 65/2023 od 22. studenoga 2023. godine Člana Uprave/ direktora KD Kostrena d.o.o. raspisuje se slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju višeradnog stroja u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o.

1. Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila – višeradnog samohodnog stroja za održavanje horizontalnih vanjskih površina u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o., proizvođača: NILFISK, marke i tipa vozila: City Ranger 3500, broja šasije: W09A1A234FEN25736, kategorija: RS – radni stroj, boje: višebojan, godina proizvodnje: 2015., u prometu od: 30.03.2015., vrste i snage motora: diesel motor klasa EURO III, 2216 cm3, Perkins/38 kW, mase praznog vozila: 1800 kg, nosivosti: 1700 kg, prijeđena kilometraža: 43809 km (14352 km s alatom u radu), ekološka kategorija vozila: EURO III. NAMJENA: Vakumska čistilica, posipač soli, kosilica i ralica za snijeg.
Osnovna oprema: komplet hidrauličnih četki za rotacijsko čišćenje površina, usisač za vakuum usisavanje površina, spremnik usisnog sadržaja, spremnik sanitarne vode sa sustavom za prskanje površina.
Dodatna oprema: alat za guranje snijega/ ralica, alat za košnju trave/ kosilica, alat za posipanje zaleđenih cesta, alat za podizanje radnog stroja pri izmjeni dodatnog alata – čelični okvir s podiznim kotačima.
Vozilo je odjavljeno iz prometa 31.3.2023. – neregistrirano.

2. Početna cijena stroja utvrđuje se u iznosu od 14.000,00 EUR (bez uključenog PDV-a). Sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac.

3. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. Stroj iz točke 1. kupuje se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupca.

4. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine.

5. Ponuda za kupnju vozila obavezno sadrži:
– ako je ponuditelj fizička osoba: ime, prezime, adresu, OIB, presliku osobne iskaznice ili domovnice, telefonski broj i e-mail za kontakt ponuditelja;
– ako je ponuditelj pravna osoba: naziv i sjedište, OIB, presliku izvatka iz sudskog registra ili presliku obrtnice, telefonski broj i e-mail za kontakt ponuditelja;
– jasno naznačen iznos kupoprodajne cijene u eurima bez PDV-a koja se nudi (koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja);
Nepotpune ponude se neće razmatrati.

6. Ponude za natječaj se dostavljaju neposrednom predajom ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”PONUDA ZA KUPNJU VIŠERADNOG STROJA – ne otvarati” na adresu: KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51212 Kostrena. Ako se ponuda šalje preporučeno poštom, ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu.

7. Krajnji rok za dostavu ponuda na javni natječaj je četvrtak, 14. prosinca 2023. do 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene do navedenog vremena, bez obzira na način dostave. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

8. Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b u Kostreni, 14. prosinca 2023. godine u 13:00 sati. Prisustvovati mogu svi ponuditelji.

9. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos ponuđene cijene za stroj.

10. U slučaju da dva ili više ponuditelja nude istu najvišu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

11. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju vozila iz ovog javnog natječaja donijet će Član Uprave/ direktor KD Kostrena d.o.o. Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji, dužan je u roku od 3 radna dana od dana javne objave Odluke o odabiru pristupiti zaključivanju kupoprodajnog ugovora. Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 8 dana od dana potpisivanja ugovora. Primopredaja stroja izvršit će se odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni. Troškovi preuzimanja vozila teretiti će u cijelosti kupca. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, isto će biti ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.

12. Društvo pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja u bilo kojem trenutku.

13. Vozilo se može pregledati radnim danom, uz prethodni dogovor na telefonski broj 095 207 5253.

14. Za ostale upite vezane za provođenje ovog natječaja, zainteresirani se mogu, osobnim dolaskom ili na telefonski broj 099 288 2955, obratiti KD Kostrena d.o.o.

 

KD KOSTRENA d.o.o.