Uprava groblja – obavijest o uklanjanju vijenaca i aranžmana nakon ukopa pokojnika


Obavještavaju se korisnici usluga ukopa pokojnika da KD KOSTRENA d.o.o. nakon ukopa pokojnika ne obavlja uklanjanje vijenaca i aranžmana bez suglasnosti korisnika usluga. Korisnici usluga mogu samostalno ukloniti vijence i aranžmane. Korisnici usluga također mogu kontaktirati Dežurnog ukopnika KD KOSTRENA d.o.o. na broj mobilnog telefona 099-263-2716 ili Upravu groblja na broj fiksnog telefona 051-289-570, te dati nalog za uklanjanje vijenaca i aranžmana, u kojem slučaju će vijence i aranžmane ukloniti KD KOSTRENA d.o.o. . Za uklanjanje vijenaca i aranžmana nakon ukopa ne naplaćuje se naknada za obavljanje predmetne usluge.

 

KD Kostrena d.o.o.