Uprava groblja KD Kostrena d.o.o. – pravila za prijem stranaka


Pravila Uprave groblja KD Kostrena d.o.o. za prijema stranaka zainteresiranih za dodjelu na korištenje grobnih mjesta sukladno Javnom pozivu od 22. ožujka 2021. godine, nalaze se u privitku.