ODLUKA o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta donesena od Stožera za civilnu zaštitu RH dana 20. ožujka 2020.


Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donesao je 20. ožujka 2020. godine Odluku o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta ( KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-5 ).

Izvadak iz predmetne odluke:

  • S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera stavljanja izvan uporabe svih dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Cjelokupni tekst predmetne ODLUKE MOŽETE preuzeti ovdje.