Obavijest Uprave groblja KD Kostrena d.o.o. vezano uz plaćanje upravne pristojbe


Obavještavamo naše korisnike kako od 1. siječnja 2021. godine više nije moguće kupiti državne biljege u Upravi groblja KD Kostrena d.o.o. za potrebe izrade pismena i obavljanja radnji koje podrazumijevaju plaćanje upravne pristojbe.

 

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16.) propisuje da se pristojbe plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe, a iznimno se pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu platiti u državnim biljezima.

Uplata upravne pristojbe može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem Internet ili mobilnog bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na sljedeći račun:

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

IBAN HR1210010051863000160

Model HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB.

 

Ako se pristojba uplaćuje putem gotovinskog naloga ili bezgotovinskog naloga, potrebno je dostaviti dokaz o uplati putem e-pošte: a.bernetic@kd-kostrena.hr, kako slijedi:

– presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom,

– odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

Iznos upravnih pristojbi propisan je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17., 37/17., 18/19., 98/19. i 128/19.), kako slijedi:

  • na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako Uredbom nije propisana druga pristojba – 20,00 kn
  • za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred ostalim tijelima – 50,00 kn