Obavijest o početku prodaje pretplata i početku naplate parkiranja u Općini Kostrena


Izvješćujemo korisnike naplatnih parkirališnih prostora na području Općine Kostrena da u ponedjeljak 15.05.2023. godine KD Kostrena d.o.o. započinje PRODAJU SEZONSKIH PRETPLATA.

Uredovno vrijeme za prijem stranaka je svakim radnim danom:

PONEDJELJAK – PETAK od 09:00 do 15:00 h
UTORAK od 09:00 do 17:00 h

u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o. na adresi ŽUKNICA 1 B, 51221 KOSTRENA NA ISTOČNOJ STRANI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE KOSTRENA.

Cijene komunalne usluge naplate parkiranja na području Općine Kostrena u 2023. godini utvrđene su Odlukom o cijenama komunalne usluge parkiranja na području Općine Kostrena od 4. svibnja 2023. a temeljem novih Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja od 15. ožujka 2023. (Naplata parkiranja – KD Kostrena d.o.o.)

Nastavno na spomenutu Odluku utvrđena je cijena:

SEZONSKE PRETPLATE (za period od 01.06. do 30.09.) – 60,00 € (s PDV-om)

POPUSTI na cijenu sezonske pretplate odobravaju se:

 • 75% (cijena s uključenim popustom – 15,00 €) za osobe s prebivalištem u Općini Kostrena
 • 87,5% (cijena s uključenim popustom – 7,50 €) za:
  – za osobe s utvrđenim invaliditetom od min. 20%
  – za hrvatske branitelje s prebivalištem u Općini Kostrena

Kod kupnje SEZONSKE PRETPLATE i SEZONSKE PRETPLATE S POPUSTOM svi korisnici usluge dostavljaju na uvid:
– osobnu iskaznicu vlasnika ili korisnika vozila
– prometnu dozvolu vozila

Kod kupnje SEZONSKE PRETPLATE S POPUSTOM od 87,5% korisnici usluge uz prethodno navedene dokumente dokazuju pravo na popust dostavljanjem na uvid i slijedećih dokumenata:

 • OSOBE S UTVRĐENIM INVALIDITETOM OD MIN. 20%
  – važeći znak pristupačnosti
  i/ili
  – važeće rješenje o invaliditetu od najmanje 20%
 • HRVATSKI BRANITELJI S PREBIVALIŠTEM U OPĆINI KOSTRENA
  – važeću iskaznicu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  i/ili
  – uvjerenje ili dokument izdan od nadležnog državnog tijela kojim se može dokazati status Hrvatskog branitelja (Vojna iskaznica sa upisanim i ovjerenim sudjelovanjem u domovinskom ratu, Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili sl.)

U sezoni naplate parkirališnih prostora 2023. uvodi se još nekoliko novina:

 •  od ove sezone područje naplate parkirališnog prostora je podijeljeno u dvije parkirališne zone
  • 0 ZONA (plava) – parkirališni prostori ŽURKOVO i KOSTRENKA
  • 1 ZONA (zelena) – preostala područja
 •  SATNE i DNEVNE karte se plaćaju po ZONAMA, a TJEDNE karte i SEZONSKE PRETPLATE vrijede za cjelokupno područje naplate – OBRATITI POZORNOST KOD KUPNJE KARATA I UPISA ZONE
 •  u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o. uvedena je pored GOTOVINSKOG plaćanja i mogućnost KARTIČNOG plaćanja
 •  na parkirnim aparatima pored plaćanja KOVANICAMA bit će omogućeno i plaćanje KARTICAMA
 •  prilikom kupnje na parkirnim aparatima upisuje se REGISTARSKA OZNAKA vozila te se PARKIRNA KARTA NE MORA ostavljati u vozilu istaknuta ispod vjetrobranskog stakla
 •  na parkirnim aparatima nakon što od 1.06.2023. budu stavljeni u funkciju od ove se sezone mogu kupiti TJEDNA KARTA, SEZONSKA PRETPLATA i izvršiti uplata dnevne parkirne karte (DPK)
 •  ove sezone uvodi se portal PPK apartmani putem kojeg će iznajmljivači nakon kupnje SEZONSKE PRETPLATE u službenim prostorijama KD Kostrena d.o.o. i dobivanja PIN-a za registraciju na predmetni portal sami mijenjati registarsku oznaku vozila kod smjene svojih gostiju.
 •  i ove sezone plaćanje parkiranja bit će omogućeno i drugim kanalima: M – parking (satna), te kanalima Bmove, KEKS Pay i Aircash (satna, dnevna, tjedna, sezonska).

Dodatna pojašnjenja i upute bit će objavljene na našim stranicama pred sam početak sezone naplate parkiranja koji je kao i svake godine predviđen za 01.06.2023.