Obavijest o otkazivanju kulturnih, društvenih i sportskih događanja od 12. ožujka 2020. godine do 01. travnja 2020. godine u SPORTSKOJ DVORANI KOSTRENA i NOGOMETNOM STADIONU ŽUKNICA


KD KOSTRENA d.o.o. Žuknica 1 b, 51221 Kostrena

O B A V I J E S T

Temeljem Preporuke općinskog Načelnika Općine Kostrena od 12. ožujka 2020. godine ( KLASA: 810-01/20-01/01 URBROJ: 2170-07-03-20-5 ) Uprava KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena donijela je Odluku br. 12/2020 da se do 01. travnja 2020. OTKAZUJU sva kulturna, društvena i sportska događanja u SPORTSKOJ DVORANI KOSTRENA i  na NOGOMETNOM STADIONU ŽUKNICA.

Odluku broj 12/2020 od 12. ožujka 2020. godine možete preuzeti ovdje.