Obavijest korisnicima – plaćanje upravnih pristojbi u postupcima vezanim uz poslove Uprave groblja


Temeljem nove Uredbe o tarifi upravnih pristojba (NN 92/2021) koja je stupila na snagu 1. rujna 2021. godine više se NE PLAĆAJU UPRAVNE PRISTOJBE u postupcima vezanim uz poslove Upravljanja grobljima (Zahtjevi za dodjelu na korištenje grobnih mjesta, Rješenja o korištenju grobnih mjesta i Žalbe na rješenja o korištenju grobnih mjesta).