Uprava groblja – Javni poziv za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom

Natječaj je zatvoren

Po završetku postupka dodjele na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv. Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom sukladno Javnom pozivu objavljenom 22. ožujka 2021. godine, a uslijed nastanka mogućnosti dodjele grobnog mjesta, temeljem Odluke br. 115/2021 donesene od strane Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena na 19. sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine, KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena (Uprava groblja na području Općine Kostrena) objavljuje da otvara dio

 

J A V N O G    P O Z I V A

za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju

Sv.Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom

objavljenog 22. ožujka 2021. godine

Za:

I.     Vrsta i broj novoizgrađenog grobnog mjesta koje će se dodjeljivati na korištenje prije nastale potrebe za ukopom

  • Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta – 1 grobnica

 

Numeracija jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta koja će se dodijeliti na korištenje prije nastale potrebe za ukopom

  1. Polje 17
  2. Grobno mjesto numeracije: 17-4-2

 

Odredbe javnog poziva objavljenog 22. ožujka 2021. godine koje se tiču uvjeta (tč. 3.) i postupka (tč. 5.) dodjele na korištenje grobnih mjesta ostaju neizmijenjene. 

Zahtjev za dodjelu na korištenje posljednjeg preostalog grobnog mjesta navedenog tč. I. ovog Javnog poziva zaprimati će se od ponedjeljka, 24. svibnja 2021. godine u 8:00 sati.

Ovaj Javni poziv ostaje na snazi do dodjele na korištenje slobodnog grobnog mjesta kako je opisano tč. I. istoga.

 

KD Kostrena d.o.o.

 

Prilozi:

CJELOKUPNI TEKST JAVNOG POZIVA OBJAVLJEN 22. OŽUJKA 2021. GODINE

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2