JAVNI NATJEČAJ za prodaju višeradnog stroja u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o., odnosno sukladno Odluci 102/2022 od 20. prosinca 2022. godine Člana Uprave/ direktorice KD Kostrena d.o.o., Sonje Hladnik dipl.ing.građ. objavljuje se slijedeći   JAVNI NATJEČAJ za prodaju … Nastavi čitati JAVNI NATJEČAJ za prodaju višeradnog stroja u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o.